Giảng Dạy


Được Làm Con Nuôi Trong Thánh Linh (p2) 05/01/16

Rô-ma 8:12-17

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Chiến thắnng Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta sống NẶNG NỢ với Thánh Linh
2. Chúng ta tranh chiến TẬN DIỆT TỘI LỖI bởi Thánh Linh

II. Đặc ân Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta kinh nghiệm ________________________________
2. Chúng ta chia sẻ ______________________________________

Được Làm Con Nuôi Trong Thánh Linh 04/17/16

Rô-ma 8:12-17

Nghe

Tải Về MP3

Xem


I. Chiến thắnng Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta sống NẶNG NỢ với Thánh Linh
2. Chúng ta tranh chiến _________________ bởi Thánh Linh

II. Đặc ân Thuộc linh của Con cái Chúa

1. Chúng ta kinh nghiệm ________________________________
2. Chúng ta chia sẻ ______________________________________


Thay Đổi Bởi Thánh Linh (p2) 04/03/16

Rô-ma 8:5-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Thần trí và Ngự trị của Thánh Linh

1. Thánh Linh THỰC HIỆN SỰ CÔNG CHÍNH CỦA CHÚA trong chúng ta
2. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta
3. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta
4. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta

Mệnh Lệnh Phục Sinh 03/27/16

1 Cô-rinh-tô 15:1-19

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Đời sống sau Phục Sinh

1. Chúng ta sống theo _____________________________
2. Chúng ta sống trên _____________________________
3. Chúng ta sống trong ____________________________
4. Chúng ta sống về _______________________________


Thay Đổi Bởi Thánh Linh 03/13/16

Rô-ma 8:5-11

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Thần trí và Ngự trị của Thánh Linh

1. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta
2. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta
3. Thánh Linh____________________________ trong chúng ta

Không Còn Đoán Phạt (p2) 03/06/16

Rô-ma 8:1-4

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Khía cạnh An ninh Đời đời của người tin Chúa

1.Tự do khỏi ____________________________ trong Đấng Christ
2. Ban cho ______________________________ từ Đức Chúa Trời
3. Hoàn thành __________________________ qua Thánh Linh

Không Còn Đoán Phạt 02/28/16

Rô-ma 8:1-4

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Khía cạnh An ninh Đời đời của người tin Chúa

1.Tự do khỏi ____________________________ trong Đấng Christ
2. Ban cho ______________________________ từ Đức Chúa Trời
3. Hoàn thành __________________________ qua Thánh Linh

Hiểu Biết Trận Chiến Tâm Linh (p2) 02/21/16

Rô-ma 7:14-25

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Niềm Ưu tư trong Chiến trận Nên thánh

1. Sự dễ dàng để _____________________________
2. Sự tranh đấu để ___________________________
3. Sự xung khắc với __________________________

Page 10 of 26« First...89101112...20...Last »

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Do not those who plot evil go astray? But those who plan what is good find love and faithfulness.

Proverbs 14:22 (NIV)

Upcoming Events

Nothing from February 23, 2018 to March 1, 2018.

Activities

Members