Giảng Dạy 2018

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/07/2018Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục VụTải Về
01/14/2018Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục Vụ (p2)Tải Về
01/21/2018Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục Vụ (p3)Tải Về
01/28/2018Con Đường Hiệp Một – Con Đường Đấng ChristTải Về
02/04/2018Từng Viên Gạch MộtTải Về
02/11/2018Từng Viên Gạch Một (p2)Tải Về
02/18/2018Từng Viên Gạch Một (p3)Tải Về
02/25/2018Con Đường Hiệp Một – Con Đường Đấng Christ (p5)Tải Về
03/04/2018Con Đường Hiệp Một – Con Đường Đấng Christ (p6)Tải Về
03/11/2018Từng Viên Gạch Một - Yêu Thương Trong Hội Thánh Tải Về
03/18/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Tinh Thần Hầu ViệTải Về
03/25/2018Đường Lên Gô-gô-thaTải Về
04/08/2018Công Tác Thiên Thượng Của Sự Cứu RỗiTải Về
04/15/2018Minh Chứng Thiên Thượng Của Sự Cứu RỗiTải Về

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.”

John 10:28-30 (NIV)

Upcoming Events

April 25, 2018

Activities

Members