Giảng Dạy 2018

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/07/2018Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục VụTải Về
01/14/2018Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục Vụ (p2)Tải Về
01/21/2018Được Gọi Và Ban Ơn Để Phục Vụ (p3)Tải Về
01/28/2018Con Đường Hiệp Một – Con Đường Đấng ChristTải Về
02/04/2018Từng Viên Gạch MộtTải Về
02/11/2018Từng Viên Gạch Một (p2)Tải Về
02/18/2018Từng Viên Gạch Một (p3)Tải Về
02/25/2018Con Đường Hiệp Một – Con Đường Đấng Christ (p5)Tải Về
03/04/2018Con Đường Hiệp Một – Con Đường Đấng Christ (p6)Tải Về
03/11/2018Từng Viên Gạch Một - Yêu Thương Trong Hội Thánh Tải Về
03/18/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Tinh Thần Hầu ViệTải Về
03/25/2018Đường Lên Gô-gô-thaTải Về
04/08/2018Công Tác Thiên Thượng Của Sự Cứu RỗiTải Về
04/15/2018Minh Chứng Thiên Thượng Của Sự Cứu RỗiTải Về
04/22/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Thái Độ Thuộc LinhTải Về
04/29/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Thái Độ Thuộc Linh (p2)Tải Về
05/06/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Thông Công Tương TrợTải Về
05/13/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Hòa Nhã Triệt ĐểTải Về
05/20/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Hòa Nhã Triệt Để (p2)Tải Về
05/27/2018Tình Anh Em Trong Sự Phục VụTải Về
06/03/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Hòa Nhã Triệt Để (p3)Tải Về
06/10/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Khổ Nạn Riêng TưTải Về
06/17/2018Từng Viên Gạch Một - Trong Khổ Nạn Riêng Tư (p2)Tải Về

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.

Ephesians 6:4 (NIV)

Upcoming Events

Nothing from June 18, 2018 to June 24, 2018.

Activities

Members