Chi tiết về tang lễ của bà cụ QPMS Phạm Văn Năm

Bà Quả Phụ Mục sư PHẠM VĂN NĂM

Nhũ danh: Deborah Pham

Thăm viếng và cầu nguyện:
Alliance Evangelical Church (HT TL Anaheim)
220 E. Palais Rd.
Anaheim, CA 92805
Lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 1, năm 2015

Giờ thăm viếng linh cữu:
Thứ Sáu ngày 9, tháng 1, 2015 từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Tang lễ sẽ được cử hành tại:
Zion Community Church
710 S. Cambridge St. Orange, CA 92866
lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 1, 2015

Lễ Hạ Huyệt được cử hành tại:
Rose Hills – Whittier, California
3888 Workman Mill Road
Whittier, CA 90601
lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 1, 2015

Thể theo nguyện vọng của thân mẫu chúng tôi, thay vì tràng hoa và phúng điếu, thân hữu có thể ủng hộ vào FEBC Vietnam Ministries # 65700 (Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống) để phổ biến lời Chúa cho đồng bào tại quê nhà.

Liên lạc tang gia: (714) 996-2595 hoặc (714) 961-0410

-*-

Mrs. Nam Van Pham – Deborah Pham

Instead of tributes, according to the wish of our mother, contributions can be made to: FEBC (Far East Broadcasting Company, Vietnam Ministries # 65700) to spread the gospel to the Vietnamese in Vietnam.

Viewing:
Alliance Evangelical Church
220 E. Palais Rd.
Anaheim, CA 92805
Friday, January 9th, 2015 at 10AM – 9PM

Funeral service:
Zion Community Church
710 S. Cambridge St.
Orange, CA 92866
Saturday, January 10th, 2015 at 10AM

Burial Service:
Rose Hills – Whittier, California
3888 Workman Mill Road
Whittier, CA 90601
Saturday, January 10th, 2015 at 2PM

Contact: (714) 996-2595 or (714) 961-0410