Nguyên Tắc Phán Xét – Luật Pháp 05/31/15

Rô-ma 2:5-16

Nghe

Tải Về MP3

Xem


Tiêu chuẩn Phán xét của Chúa

1. Con người hư mất_________________ Luật pháp
2. Con người hư mất_________________ Luật pháp
3. Con người hư mất_________________ Luật pháp