Giảng Dạy 2015

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/04/2015Đấng Siêu ViệtTải Về
01/11/2015Chúa Thần Lẽ ThậtTải Về
01/18/2015Công Việc Đức Thánh LinhTải Về
01/25/2015Công Việc Đức Thánh Linh (p2)Tải Về
02/01/2015Con Đường Trong Đồng VắngTải Về
02/08/2015Người Tin LànhTải Về
02/15/2015Tin Lành Của Đức Chúa TrờiTải Về
02/22/2015Tin Lành Của Đức Chúa Trời (p2)Tải Về
03/01/2015Sứ Điệp Tin LànhTải Về
03/08/2015Được Gọi Và Được Yêu DấuTải Về
03/15/2015Nhân Chứng Tin LànhTải Về
03/22/2015Sự Trói Buộc Của Tin LànhTải Về
03/29/2015Quyền Phép Tin LànhTải Về
04/03/2015Đáp Ứng Với Thập Tự GiáTải Về
04/05/2015Quyền Phép Tin Lành (p2)Tải Về
04/12/2015Sự Công Bình Của Chúa Trong Tin LànhTải Về
04/19/2015Sự Thạnh Nộ Của Đức Chúa TrờiTải Về
04/26/2015Thế Giới Dưới Sự Thạnh Nộ Của Đức Chúa TrờiTải Về
05/03/2015Phú Cho Thạnh NộTải Về
05/10/2015Phú Cho Thạnh Nộ (p2)Tải Về
05/17/2015Nguyên Tắc Phán Xét – Lẽ ThậtTải Về
05/24/2015Nguyên Tắc Phán Xét – Việc LàmTải Về
05/31/2015Nguyên Tắc Phán Xét – Luật PhápTải Về
06/07/2015Nền Tảng Giả TạoTải Về
06/14/2015Nền Tảng Giả Tạo (p2)Tải Về
06/21/2015Trả Lời Chống ĐốiTải Về
06/28/2015Tất Cả Nặng Tội – Tất Cả Chịu ÁnTải Về
07/19/2015Chúa Ban Sự Công ChínhTải Về
07/26/2015Chúa Ban Sự Công Chính (p2)Tải Về
08/02/2015Chúa Ban Sự Công Chính (p3)Tải Về
08/09/2015Xưng Nghĩa Nhờ Ân Điển Bởi Đức TinTải Về
08/16/2015Xưng Nghĩa Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin (p2)Tải Về
08/23/2015Xưng Nghĩa Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin (p3)Tải Về
08/30/2015Vững An Trong Ân ĐiểnTải Về
09/06/2015Các Thần Ở Bên Kia SôngTải Về
09/13/2015Vững An Trong Ân Điển (p2)Tải Về
09/20/2015Vững An Trong Ân Điển (p3)Tải Về
09/27/2015Vững An Trong Ân Điển (p4)Tải Về
10/04/2015Chết Qua A-đam – Sống Qua Đấng ChristTải Về
10/11/2015Chết Qua A-đam – Sống Qua Đấng Christ (p2)Tải Về
10/18/2015Hãy Hướng Tâm Hồn LênTải Về
10/25/2015Hãy Nhìn Xem ChúaTải Về
11/01/2015Chết Với Chúa - Sống Trong ChúaTải Về
11/08/2015Chết Với Chúa - Sống Trong Chúa (p2)Tải Về
11/15/2015Được Tự Do Khỏi TộiTải Về
11/22/2015Vác Thập Tự Giá Mỗi Ngày Tải Về
11/29/2015Tự Do Khỏi Tội – Nô Lệ Cho Sự Công BìnhTải Về
12/06/2015Vinh Hiển Đấng ChristTải Về
12/13/2015Thông Công Với Đấng Christ Tải Về
12/20/2015Thông Công Với Đấng Christ (p2) Tải Về
12/24/2015Ngài Đến Cứu TôiTải Về
12/27/2015Sai Vào Thế GianTải Về

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Dispute Over Jesus’ Testimony

When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”

John 8:12 (NIV)

Members