Giảng Dạy 2016

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/03/2016Sai Vào Thế Gian (p2)Tải Về
01/10/2016Sống Trong Vinh Hiển ChúaTải Về
01/17/2016Chết Về Luật Pháp - Hầu Việc Trong Thánh Linh Tải Về
01/24/2016Hầu Việc Trong Thánh Linh Tải Về
01/31/2016Luật Pháp Và Tội LỗiTải Về
02/07/2016Luật Pháp Và Tội Lỗi (p2)Tải Về
02/14/2016Hiểu Biết Trận Chiến Tâm Linh Tải Về
02/21/2016Hiểu Biết Trận Chiến Tâm Linh (p2)Tải Về
02/28/2016Không Còn Đoán PhạtTải Về
03/06/2016Không Còn Đoán Phạt (p2)Tải Về
03/13/2016Thay Đổi Bởi Thánh Linh Tải Về
03/20/2016Ngày Vua ĐếnTải Về
03/27/2016Mệnh Lệnh Phục Sinh Tải Về
04/03/2016Thay Đổi Bởi Thánh Linh (p2)Tải Về
04/10/2016Thắng Hơn Tội LỗiTải Về
04/17/2016Được Làm Con Nuôi Trong Thánh LinhTải Về
05/01/2016Được Làm Con Nuôi Trong Thánh Linh (p2) Tải Về
05/08/2016Tương Lai Vinh HiểnTải Về
05/15/2016Tương Lai Vinh Hiển (p2)Tải Về
05/22/2016Tương Lai Vinh Hiển (p3)Tải Về
05/29/2016Hy Vọng Vinh Hiển Tải Về
06/05/2016Đức Thánh Linh Cầu ThayTải Về
06/05/2016Mọi Sự Có ÍchTải Về
06/19/2016Mọi Sự Có Ích (p2)Tải Về
06/26/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu RỗiTải Về
07/17/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p2)Tải Về
07/24/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p3)Tải Về
07/31/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p4)Tải Về
08/07/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p5)Tải Về
08/14/2016Không Ai Và Không Điều GìTải Về
08/21/2016Không Ai Và Không Điều Gì (p2)Tải Về
08/28/2016Không Ai Và Không Điều Gì (p3)Tải Về
09/04/2016Không Ai Và Không Điều Gì (p4)Tải Về
09/11/2016Rườn Cột Cầu NguyệnTải Về
09/18/2016Rườn Cột Cầu Nguyện (p2)Tải Về
09/25/2016Hãy ĐếnTải Về
10/02/2016Những Cám Dỗ Trong Đời SốngTải Về
10/09/2016Những Điều Cầu XinTải Về
10/16/2016Tình Cảm Trong Cầu NguyệnTải Về
10/30/2016Ý Chúa Trong Cầu NguyệnTải Về
11/06/2016Ý Chúa Trong Cầu Nguyện (p2)Tải Về
11/13/2016Cầu Nguyện Với Chúa Tể TrịTải Về
11/20/2016Cầu Nguyện Với Chúa Tể Trị (p2)Tải Về
11/27/2016Cầu Nguyện Cho Việc Nhà ChúaTải Về
12/04/2016Chúa Vĩ Đại Sang CảTải Về
12/11/2016Người Dọn ĐườngTải Về
12/18/2016BenedictusTải Về
12/25/2016Hài Nhi Bết-lê-hemTải Về