Giảng Dạy 2016

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/03/2016Sai Vào Thế Gian (p2)Tải Về
01/10/2016Sống Trong Vinh Hiển ChúaTải Về
01/17/2016Chết Về Luật Pháp - Hầu Việc Trong Thánh Linh Tải Về
01/24/2016Hầu Việc Trong Thánh Linh Tải Về
01/31/2016Luật Pháp Và Tội LỗiTải Về
02/07/2016Luật Pháp Và Tội Lỗi (p2)Tải Về
02/14/2016Hiểu Biết Trận Chiến Tâm Linh Tải Về
02/21/2016Hiểu Biết Trận Chiến Tâm Linh (p2)Tải Về
02/28/2016Không Còn Đoán PhạtTải Về
03/06/2016Không Còn Đoán Phạt (p2)Tải Về
03/13/2016Thay Đổi Bởi Thánh Linh Tải Về
03/20/2016Ngày Vua ĐếnTải Về
03/27/2016Mệnh Lệnh Phục Sinh Tải Về
04/03/2016Thay Đổi Bởi Thánh Linh (p2)Tải Về
04/10/2016Thắng Hơn Tội LỗiTải Về
04/17/2016Được Làm Con Nuôi Trong Thánh LinhTải Về
05/01/2016Được Làm Con Nuôi Trong Thánh Linh (p2) Tải Về
05/08/2016Tương Lai Vinh HiểnTải Về
05/15/2016Tương Lai Vinh Hiển (p2)Tải Về
05/22/2016Tương Lai Vinh Hiển (p3)Tải Về
05/29/2016Hy Vọng Vinh Hiển Tải Về
06/05/2016Đức Thánh Linh Cầu ThayTải Về
06/05/2016Mọi Sự Có ÍchTải Về
06/19/2016Mọi Sự Có Ích (p2)Tải Về
06/26/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu RỗiTải Về
07/17/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p2)Tải Về
07/24/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p3)Tải Về
07/31/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p4)Tải Về
08/07/2016Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p5)Tải Về
08/14/2016Không Ai Và Không Điều GìTải Về
08/21/2016Không Ai Và Không Điều Gì (p2)Tải Về
08/28/2016Không Ai Và Không Điều Gì (p3)Tải Về
09/04/2016Không Ai Và Không Điều Gì (p4)Tải Về
09/11/2016Rườn Cột Cầu NguyệnTải Về
09/18/2016Rườn Cột Cầu Nguyện (p2)Tải Về
09/25/2016Hãy ĐếnTải Về
10/02/2016Những Cám Dỗ Trong Đời SốngTải Về
10/09/2016Những Điều Cầu XinTải Về
10/16/2016Tình Cảm Trong Cầu NguyệnTải Về
10/30/2016Ý Chúa Trong Cầu NguyệnTải Về
11/06/2016Ý Chúa Trong Cầu Nguyện (p2)Tải Về
11/13/2016Cầu Nguyện Với Chúa Tể TrịTải Về
11/20/2016Cầu Nguyện Với Chúa Tể Trị (p2)Tải Về
11/27/2016Cầu Nguyện Cho Việc Nhà ChúaTải Về
12/04/2016Chúa Vĩ Đại Sang CảTải Về
12/11/2016Người Dọn ĐườngTải Về
12/18/2016BenedictusTải Về
12/25/2016Hài Nhi Bết-lê-hemTải Về

Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

The Narrow and Wide Gates

“Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.

Matthew 7:13-14 (NIV)

Members