Giảng Dạy 2020

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/05/2020Sống Hầu Việc Cẩn Trọng (p2)Tải Về
01/12/2020Đo Lường Đời SốngTải Về
01/19/2020Đo Lường Đời Sống (p2)Tải Về
01/26/2020Nhận Định Đúng ĐắnTải Về
02/02/2020Nhận Định Đúng Đắn (p2)Tải Về
02/09/2020Tôi Tớ Đấng ChristTải Về
02/16/2020Tôi Tớ Đấng Christ (p2)Tải Về
02/23/2020Thỏa Lòng Trong ChúaTải Về
03/01/2020Ảo Tưởng Thuộc LinhTải Về
03/08/2020Ảo Tưởng Thuộc Linh (p2)Tải Về
03/15/2020Gánh Nặng Người Thiêng LiêngTải Về
03/22/2020Gánh Nặng Người Thiêng Liêng (p2)Tải Về
03/29/2020Gánh Nặng Người Thiêng Liêng (p3)Tải Về
04/05/2020Chọn Lựa Của Tấm LòngTải Về
04/10/2020Xuyên Qua Bức MànTải Về
04/12/2020Gặp Gỡ Chúa Phục SinhTải Về
04/19/2020Không Chấp Nhận Không Chấp ChứaTải Về
04/26/2020Mối Thông Công Của Một Hội Thánh Ban ChoTải Về
05/03/2020Không Chấp Nhận Không Chấp Chứa (p2)Tải Về
05/10/2020Không Chấp Nhận Không Chấp Chứa (p3)Tải Về
05/17/2020Phó Cho Sa-tanTải Về
05/24/2020Phó Cho Sa-tan (p2)Tải Về
05/31/2020Mối Thông Công Của Một Hội Thánh Ban Cho (p2)Tải Về
06/07/2020Thua Thiệt Hay Thua ĐủTải Về
06/14/2020Thua Thiệt Hay Thua Đủ (p2)Tải Về
06/21/2020Thân Xác Thánh SạchTải Về
06/28/2020Mối Thông Công Của Một Hội Thánh Ban Cho (p3)Tải Về
07/05/2020Thân Xác Thánh Sạch (p2)Tải Về
07/12/2020Giải Pháp Kinh Thánh Cho Vấn Đề Đồng TínhTải Về
07/26/2020Lập Gia Đình Hay Sống Độc Thân (p2)Tải Về
08/02/2020Quyết Định Hôn NhânTải Về
08/09/2020Quyết Định Hôn Nhân (p2)Tải Về
08/16/2020Quyết Định Hôn Nhân (p3)Tải Về
08/23/2020Thỏa Lòng Biết Ơn Trong Mọi Hoàn CảnhTải Về
08/30/2020Vui Thỏa Trong Thử TháchTải Về
09/06/2020Giữ Trọn Ngày ThánhTải Về
09/13/2020Giữ Trọn Ngày Thánh (p2)Tải Về
09/20/2020Giữ Trọn Ngày Thánh (p3)Tải Về
09/27/2020Xin Và TinTải Về
10/04/2020Thỏa Lòng Trong Hiện Tại (p2)Tải Về
10/11/2020Vấn Đề Chính Yếu Trong Liên HệTải Về
10/18/2020Vấn Đề Chính Yếu Trong Liên Hệ (p2)Tải Về
10/25/2020Bây Giờ Và Đời ĐờiTải Về
11/01/2020Vấn Đề Chính Yếu Trong Liên Hệ (p3)Tải Về
11/08/2020Vấn Đề Chính Yếu Trong Liên Hệ (p4)Tải Về
11/15/2020Tự Do Và Trách NhiệmTải Về
11/22/2020Đổ Lỗi Hay Phước HạnhTải Về
11/29/2020Mọi Sự Có ÍchTải Về
12/06/2020Mọi Sự Có Ích (p2)Tải Về
12/13/2020Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu RỗiTải Về
12/20/2020Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p2)Tải Về
12/27/2020Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p3)Tải Về


Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Love for Enemies

“You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.

Matthew 5:43-45 (NIV)

Members