Giảng Dạy 2020

 
Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/05/2020Sống Hầu Việc Cẩn Trọng (p2)Tải Về
01/12/2020Đo Lường Đời SốngTải Về
01/19/2020Đo Lường Đời Sống (p2)Tải Về
01/26/2020Nhận Định Đúng ĐắnTải Về
02/02/2020Nhận Định Đúng Đắn (p2)Tải Về
02/09/2020Tôi Tớ Đấng ChristTải Về
02/16/2020Tôi Tớ Đấng Christ (p2)Tải Về
02/23/2020Thỏa Lòng Trong ChúaTải Về
03/01/2020Ảo Tưởng Thuộc LinhTải Về
03/08/2020Ảo Tưởng Thuộc Linh (p2)Tải Về
03/15/2020Gánh Nặng Người Thiêng LiêngTải Về
03/22/2020Gánh Nặng Người Thiêng Liêng (p2)Tải Về
03/29/2020Gánh Nặng Người Thiêng Liêng (p3)Tải Về
04/05/2020Chọn Lựa Của Tấm LòngTải Về
04/10/2020Xuyên Qua Bức MànTải Về
04/12/2020Gặp Gỡ Chúa Phục SinhTải Về
04/19/2020Không Chấp Nhận Không Chấp ChứaTải Về
04/26/2020Mối Thông Công Của Một Hội Thánh Ban ChoTải Về
05/03/2020Không Chấp Nhận Không Chấp Chứa (p2)Tải Về
05/10/2020Không Chấp Nhận Không Chấp Chứa (p3)Tải Về
05/17/2020Phó Cho Sa-tanTải Về
05/24/2020Phó Cho Sa-tan (p2)Tải Về
05/31/2020Mối Thông Công Của Một Hội Thánh Ban Cho (p2)Tải Về
06/07/2020Thua Thiệt Hay Thua ĐủTải Về
06/14/2020Thua Thiệt Hay Thua Đủ (p2)Tải Về
06/21/2020Thân Xác Thánh SạchTải Về
06/28/2020Mối Thông Công Của Một Hội Thánh Ban Cho (p3)Tải Về