Giảng Dạy 2021

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/03/2021Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p4)Tải Về
01/10/2021Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p5)Tải Về
01/17/2021Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p6)Tải Về
01/24/2021Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p7)Tải Về
01/31/2021Đổ Lỗi Hay Phước Hạnh (p2) Tải Về
02/07/2021Tự Do Và Trách Nhiệm (p2)Tải Về
02/14/2021Tự Do Và Trách Nhiệm (p3)Tải Về
02/21/2021Lo Tưởng Đến Người Lãnh ĐạoTải Về
02/28/2021Những Người Nghe Và Những Người Làm TheoTải Về
03/07/2021Mô Hình Phục Vụ - Quyền Lợi Và Trách NhiệmTải Về
03/14/2021Mô Hình Phục Vụ (p2)Tải Về
03/21/2021Mô Hình Phục Vụ (p3)Tải Về
03/28/2021Con Đường Thập TựTải Về
04/04/2021Được Thấy Sự Đầy Trọn Của Chúa Phục SinhTải Về
04/11/2021Mô Hình Phục Vụ (p4)Tải Về
04/18/2021Mô Hình Phục Vụ (p5)Tải Về
04/25/2021Đừng Giỡn Thử ChúaTải Về
05/02/2021Đừng Giỡn Thử Chúa (p2)Tải Về
05/09/2021Đo Lường Của Sự Tận TâmTải Về
05/16/2021Đừng Giỡn Thử Chúa (p3)Tải Về
05/23/2021Không Bao Giờ Quá KhóTải Về
05/30/2021Ưu Tiên Đời SốngTải Về
06/06/2021Lòng Tự Cao Và Thành Kiến Trong Hội ThánhTải Về
06/13/2021Ưu Tiên Đời Sống (p2)Tải Về
06/20/2021Ưu Tiên Đời Sống (p3)Tải Về
06/27/2021Ưu Tiên Đời Sống (p4)Tải Về
07/04/2021Yêu Thương Và Thiên Vị Trong Hội ThánhTải Về
07/11/2021Ưu Tiên Tối Hậu Trong Đời SốngTải Về
07/18/2021Vai Trò Người Phụ NữTải Về
07/25/2021Vai Trò Người Phụ Nữ (p2)Tải Về
08/01/2021Sống Thực Nghiệm Vai Trò Giới Tính Chúa BanTải Về
08/08/2021Cử Hành Thánh Lễ Tiệc ThánhTải Về
08/15/2021Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Thánh (p2)Tải Về
08/22/2021Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Thánh (p3)Tải Về
08/29/2021Đức Tin Kết QuảTải Về
09/05/2021Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Thánh (p4)Tải Về
09/12/2021Hiểu Biết Ân Tứ Thuộc LinhTải Về
09/19/2021Hiểu Biết Ân Tứ Thuộc Linh (p2)Tải Về
09/26/2021Đức Tin Kết Quả (p2)Tải Về
10/03/2021Hiểu Biết Ân Tứ Thuộc Linh (p3)Tải Về
10/10/2021Hiểu Biết Ân Tứ Thuộc Linh (p4)Tải Về
10/17/2021Sử Dụng Ân Tứ Thuộc Linh Tải Về
10/24/2021Ân Tứ Chữa Bịnh Và Phép Lạ Tải Về
10/31/2021Cái Lưỡi Không XươngTải Về
11/07/2021Ân Tứ Chăn BầyTải Về
11/14/2021Ân Tứ Chăn (p2)Tải Về
11/21/2021Câu Chuyện Của Hai Sự Khôn NgoanTải Về
11/28/2021Được Gọi Và Biệt RiêngTải Về
12/05/2021Được Chọn Và Được PhướcTải Về
12/12/2021Được Chọn Và Được Phước (p2)Tải Về
12/19/2021Được Thẩm Định Và Được CứuTải Về
12/24/2021Sự Cứu Rỗi Vĩ ĐạiTải Về
12/26/2021Được Cứu Và Được Tha ThứTải Về


Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

God’s Final Word: His Son

In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe.

Hebrews 1:1-2 (NIV)

Members