Giảng Dạy 2021

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/03/2021Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p4)Tải Về
01/10/2021Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p5)Tải Về
01/17/2021Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p6)Tải Về
01/24/2021Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi (p7)Tải Về
01/31/2021Đổ Lỗi Hay Phước Hạnh (p2) Tải Về
02/07/2021Tự Do Và Trách Nhiệm (p2)Tải Về
02/14/2021Tự Do Và Trách Nhiệm (p3)Tải Về
02/21/2021Lo Tưởng Đến Người Lãnh ĐạoTải Về
02/28/2021Những Người Nghe Và Những Người Làm TheoTải Về
03/07/2021Mô Hình Phục Vụ - Quyền Lợi Và Trách NhiệmTải Về
03/14/2021Mô Hình Phục Vụ (p2)Tải Về
03/21/2021Mô Hình Phục Vụ (p3)Tải Về
03/28/2021Con Đường Thập TựTải Về
04/04/2021Được Thấy Sự Đầy Trọn Của Chúa Phục SinhTải Về
04/11/2021Mô Hình Phục Vụ (p4)Tải Về
04/18/2021Mô Hình Phục Vụ (p5)Tải Về
04/25/2021Đừng Giỡn Thử ChúaTải Về
05/02/2021Đừng Giỡn Thử Chúa (p2)Tải Về
05/09/2021Đo Lường Của Sự Tận TâmTải Về
05/16/2021Đừng Giỡn Thử Chúa (p3)Tải Về
05/23/2021Không Bao Giờ Quá KhóTải Về
05/30/2021Ưu Tiên Đời SốngTải Về
06/06/2021Lòng Tự Cao Và Thành Kiến Trong Hội ThánhTải Về
06/13/2021Ưu Tiên Đời Sống (p2)Tải Về
06/20/2021Ưu Tiên Đời Sống (p3)Tải Về
06/27/2021Ưu Tiên Đời Sống (p4)Tải Về
07/04/2021Yêu Thương Và Thiên Vị Trong Hội ThánhTải Về
07/11/2021Ưu Tiên Tối Hậu Trong Đời SốngTải Về
07/18/2021Vai Trò Người Phụ NữTải Về
07/25/2021Vai Trò Người Phụ Nữ (p2)Tải Về
08/01/2021Sống Thực Nghiệm Vai Trò Giới Tính Chúa BanTải Về
08/08/2021Cử Hành Thánh Lễ Tiệc ThánhTải Về
08/15/2021Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Thánh (p2)Tải Về
08/22/2021Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Thánh (p3)Tải Về
08/29/2021Đức Tin Kết QuảTải Về
09/05/2021Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Thánh (p4)Tải Về
09/12/2021Hiểu Biết Ân Tứ Thuộc LinhTải Về
09/19/2021Hiểu Biết Ân Tứ Thuộc Linh (p2)Tải Về
09/26/2021Đức Tin Kết Quả (p2)Tải Về
10/03/2021Hiểu Biết Ân Tứ Thuộc Linh (p3)Tải Về
10/10/2021Hiểu Biết Ân Tứ Thuộc Linh (p4)Tải Về
10/17/2021Sử Dụng Ân Tứ Thuộc Linh Tải Về
10/24/2021Ân Tứ Chữa Bịnh Và Phép Lạ Tải Về
10/31/2021Cái Lưỡi Không XươngTải Về
11/07/2021Ân Tứ Chăn BầyTải Về
11/14/2021Ân Tứ Chăn (p2)Tải Về
11/21/2021Câu Chuyện Của Hai Sự Khôn NgoanTải Về
11/28/2021Được Gọi Và Biệt RiêngTải Về
12/05/2021Được Chọn Và Được PhướcTải Về
12/12/2021Được Chọn Và Được Phước (p2)Tải Về
12/19/2021Được Thẩm Định Và Được CứuTải Về
12/24/2021Sự Cứu Rỗi Vĩ ĐạiTải Về
12/26/2021Được Cứu Và Được Tha ThứTải Về


Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.

Romans 5:3-4 (NIV)

Members