Giảng Dạy 2023

Ngày ThángTựa ĐềTài Liệu
01/01/2023Hầu Việc Qua Dâng Hiến (p4)Tải Về
01/08/2023Hầu Việc Qua Dâng Hiến (p5)Tải Về
01/15/2023Đường Lối Công Việc ChúaTải Về
01/22/2023Đường Lối Công Việc Chúa (p2)Tải Về
01/29/2023Biết Rằng Bạn Biết NgàiTải Về
02/05/2023Liên Hệ Thiết Yếu Trong Công Việc ChúaTải Về
02/12/2023Liên Hệ Thiết Yếu Trong Công Việc Chúa (p2)Tải Về
02/19/2023Liên Hệ Vui Thỏa Trong Công Việc ChúaTải Về
02/26/2023Thử Nghiệm Tình YêuTải Về
03/05/2023Liên Hệ Vui Thỏa Trong Công Việc Chúa (p2)Tải Về
03/12/2023Liên Hệ Vui Thỏa Trong Công Việc Chúa (p3)Tải Về
03/19/2023Yêu Kính Chúa - Chuẩn Bị Trông Đợi Chúa Tái LâmTải Về
03/26/2023Gửi Đến BạnTải Về
04/02/2023Sự Diễn Hành Của Vua Với Hoan Nghênh Và Nước MắtTải Về
04/09/2023Con Đường Phục Sinh Cho Tấm LòngTải Về
04/16/2023ĐẶC TÍNH HỘI THÁNH SỐNG ĐỘNGTải Về
04/23/2023ĐẶC TÍNH HỘI THÁNH SỐNG ĐỘNG (P2)Tải Về
04/30/2023ĐỪNG YÊU THẾ GIANTải Về
05/07/2023ĐẶC TÍNH HỘI THÁNH SỐNG ĐỘNG (P3)Tải Về
05/14/2023ĐẶC TÍNH HỘI THÁNH SỐNG ĐỘNG (P4)Tải Về
05/21/2023ĐẶC TÍNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNHTải Về
05/28/2023GIỜ CUỐI CÙNGTải Về
06/04/2023ĐẶC TÍNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH (P2)Tải Về


Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.

1 Chronicles 29:11 (NIV)

Members