Giới Thiệu

Chào mừng quý vị đến với Hội Thánh Anaheim. Lòng ao ước của chúng tôi là “để mang (BRING) những người chưa tin Chúa vào một cộng đồng sống theo Thánh Kinh, để xây dựng (BUILD) sự trưởng thành và sự dấn thân trong Chúa Cứu Thế Jêsus, và để phục vụ (SERVE) theo chức vụ Chúa kêu gọi cho sự vinh hiển của Ngài.”

Xin Chúa ban ơn lành cho quý vị.

Sinh Hoạt Thờ Phượng Ngày Chúa Nhật
9:00am – Tổng hợp (Anh Ngữ và Tiếng Việt)
9:45am – Anh Ngữ
11:15am – Tiếng Việt
Ban Nhi Đồng nhóm vào lúc 9:45am, 11:15am

Hướng Dẫn
Nếu quý vị muốn nghe những bài giảng của năm 2012 trở về trước, xin vào trang Tiếng Việt – Giảng Dạy – Lưu Trữ.

Mở Tài Khoản
1. Vào khung Members ở góc dưới bên phải
2. Bấm vào Register
3. Điền vào những thông tin: Tên truy nhập (Username), Địa chỉ Email, Mã an toàn (CAPTCHA Code), và bấm vào Register.
4. Website sẽ gởi Mật khẩu (Password) cho quý vị qua Email.

Đăng Nhập Tài Khoản
1. Vào khung Members ở góc dưới bên phải
2. Bấm vào Login
3. Điền vào những thông tin: Tên truy nhập (Username), Mật khẩu (Password – nếu mới mở tài khoản, xin vào Email của quý vị để biết chi tiết), và bấm vào Login.
* Nếu quý vị muốn thay đổi Mật khẩu, xin vào Profile, và điền vào New Password 2 lần.
4. Nếu quý vị muốn biết về Phân Công Chúa Nhật, bấm vào Alliance Evangelical Church ở góc trên bên trái, vào trang Tiếng Việt – Phân Công Chúa Nhật.


Join Us

9:00am – Combined Service
9:45am – English Service
11:15am – Vietnamese Service

Children ministry available at
9:45am, 11:15am

220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Verse Of The Day

Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.

1 Chronicles 29:11 (NIV)

Members