Liên Lạc

Alliance Evangelical Church
220 E. Palais Road
Anaheim, CA 92805

Mục Sư: Đặng Minh Trí
(714) 961-0410 | (714) 991-1001


Nếu quý vị có những nhu cầu cụ thể nào, xin bấm vào đây để email cho chúng tôi.